ویروس کرونا انگلیسی از مدت‌ها قبل در ایران بود

کرونا
64 / 100

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت با توجه به افزایش مرگ و میر طی ماه‌های گذشته احتمالا ویروس کرونا انگلیسی از مدت‌ها قبل در ایران بود.

مینو محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد ویروس کرونا جهش پیدا کرده در کشور انگلیس عنوان کرد با توجه به این که میزان مرگ و میر این اواخر در کشورمان به شدت افزایش پیدا کرده بود، احتمال می‌دهیم دلیل آن به همین ویروس جهش یافته مربوط می‌شود. البته باید این ویروس را رصد کنیم تا نتایج بیشتری از آن تهیه شود.

جزئیات وجود ویروس کرونا انگلیسی در ایران

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه بیان کرد دلیل قرمز شدن تمام ایران به همین ویروس کرونا جهش یافته مربوط می‌شود که البته اوج آن در ایران طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاده و ما توانستیم آن را کنترل کنیم. مینو محرز در ادامه افزود کروناویروس جهش یافته در شدت بیماری تاثیری ندارد و فقط قدرت سرایت آن بیشتر است.

طبق گفته مینو محرز جهش ویروس کرونا در انگلستان باعث تغییرات زیادی در ماهیت آن نشده و به همین دلیل خوشبختانه واکسن‌های کرونا که توسط شرکت‌ها مختلف توسعه پیدا کرده است می‌توانند همانند گذشته روی این ویروس تاثیر بگذارند.

reza
ارسال دیدگاه